انتخاب گواهینامه آموزش الزامی است؟

انتخاب گواهینامه آموزش الزامی است؟

خیر در صورتی که نیاز به گواهینامه آموزش و آزمون دادن در دوره آموزش ندارید میتوانید هیچ یک از گواهینامه های آموزشی را انتخاب نکنید

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

دیدگاهتان را بنویسید