سوالات متداول کاربران

 • نحوه شرکت در آزمون آنلاین

  جهت شرکت در آزمون انلاین کافیست دوره آموزش خود را ثبت نام کنید و از منو پروفایل کاربری وارد پروفایل خود شوید .

  از منو سمت راست گزینه آزمون را اجرا کنید و لیست آزمون ها برای شما قابل مشاهده خواهد بود .

  چند دفعه میتوان در آزمون آنلاین شرکت کنیم؟

  تعداد دفعات مجاز در آزمون نمره قبولی وضعیت قبولی یا مردودی در جدول فوق  مشخص گردید ودر صورت مردودی در آزمون مجدد میتوانید آزمون مجدد را آنجام دهید.

   

  تایم برگزاری آزمون در آزمون انلاین چگونه است؟

  شما در هر زمان میتوانید آزمون خود را در قسمت آزمونها اجرا کنید و نیاز به هماهنگی یا مشخص شدن تایم توسط مرکز آموزش هرمس را نخواهد داشت.

  ویدیو آموزش تکمیل مشخصات و اجرای آزمون

  دریافت گواهینامه آنی پس از قبولی در آزمون

  بعد از قبولی در آزمون گزینه صدور گواهینامه آموزش از قسمت آزمونها فعال میگردد و با انتخاب گزینه فوق به صفحه صدور گواهینامه منتقل خواهید شد و در عرض چند ثانیه گواهینامه پایان دوره خود را میتوانید دانلود  کرده و یا پرینت بگیرید.

  توجه کنید که قبل از صدور عکس کاربری خود را از قسمت مشخصاتبارگزاری کرده باشید،همچنین تصویر خودرا از قبل کات کنید تا روی گواهینامه آموزش منظم قرار بگیرد

  ویدیو آموزش دریافت سریع مدرک آموزش