درباره ما

درباره ما

کامل ترین مرجع دوره آموزش آنلاین در ایران

مرکز آموزش هرمس اولین حامی مدرسین در ایران

مدرسان هرمس لرن

0+

دوره های هرمس لرن

0+

دانش پذیران هرمس لرن

0+

چشم اندازمان کجاست؟

آموزش در بستر وب و یادگیری در هر زمان و مکان

ماموریت ما چیست؟

مرکز آموزش هرمس با ایجاد محیط آموزشی آنلاین و پلتفرم مدرسین راه را برای تدریس و کسب آموزش در هر نقطه کشور را برای هم میهان عزیز فراهم نمود تا در این مسیر حامی مدرسین و علم جویان عزیز باشد