درباره ما

کامل ترین مرجع دوره آموزش آنلاین در ایران

مرکز آموزش هرمس اولین حامی مدرسین در ایران

person_outline

مدرسان هرمس لرن

۱۳۲مدرس

desktop_windows

دوره های هرمس لرن

160

task_alt

دانش پذیران هرمس لرن

90172

درباره ما

panoramaچشم اندازمان کجاست؟

آموزش در بستر وب و یادگیری در هر زمان و مکان

work_outlineماموریت ما چیست؟

مرکز آموزش هرمس با ایجاد محیط آموزشی آنلاین و پلتفرم مدرسین راه را برای تدریس و کسب آموزش در هر نقطه کشور را برای هم میهان عزیز فراهم نمود تا در این مسیر حامی مدرسین و علم جویان عزیز باشد

workspace_premiumارزش های ما چیست