محتوای آموزش ارسالی به چه صورت به دست ما خواهد رسید؟

محتوای آموزش ارسالی به چه صورت به دست ما خواهد رسید؟

درصورتی که دوره آموزشی انتخاب شما بصورت ارسالی باشد پس از ثبت نام بصورت بسته فیزیکی به آدرس شما ارسال میگرد

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

دیدگاهتان را بنویسید