گواهینامه ها

گواهینامه ها

مرکز آموزش مجازی هرمس با بیش از 9 سال سابقه درخشان نمایندگی گواهینامه های ملی و بین الملل در ایران می باشد

گواهینامه ملی و بین المللی

شما میتوانید جهت شرکت در دوره های آموزش مجازی به طور دلخواه مدرک مربوط به دوره هارا نیز بصورت دلخواه انتخاب کنید و در پایان دوره مدرک خود را دریافت نمیایید

مشاهده مدرک ملی

مشاهده مدرک بین المللی