ورود»
ثبت نام

دریافت مدرک بین المللی

گواهینامه آموزش بین المللی مرکز آموزش هرمس از مراکز و نمایندگی های معتبر در خارج از کشور دریافت میگردد.

گواهینامه های آموزشی قابلیت استعلام آنلاین ، دارای مهر برجسته و هولگرام بین المللی میباشند.

بسیاری از سایت ها مدارک با عناوین جدید و ساختگی با نام مدارک بین المللی ارائه میدهند که نام های مانند مدرک DNW  اتریش ، TOP ،مدرک Hardware نوبل و نام های ساختگی دیگر می باشند.

گواهینامه های آموزش زیر از آکادمی های اموزش معتبر می باشد و میتوانید جهت رزومه ، استخدامی و یا مهاجرت استفاده فرمایید