گواهینامه ملی

گواهینامه ملی

مدرک ملی یا گواهینامه ملی چیست؟

مدارکی که توسط مراکز داخلی در کشور ایران اخذ میگردد و دارای شماره مجوز رسمی از مراکز معتبر مانند وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزازت بهداشت، آموزش پرورش و یا خود سازمان فنی حرفه ای مدارک ملی یا گواهینانه آموزش ملی گفته میشود

مدرک ملی چگونه اعتبار خواهد داشت؟

مدرک ملی در صورتی اعتبار خواهد داشت که از همان مرکز قابل استعلام باشد و مهم تر از آن خود آن مرکز مجوز رسمی اخذ مدرک را دارا باشد.

نحوه استعلام مدرک ملی چگونه میباشد؟

راه های استعلام مدارک ملی توسط همان مرکز صادر کننده مشخص گردیده که معمولا یا از طریق وب سایت رسمی آن یا بصورت تلفنی و کتبی از مرکز صادر کننده مدرک قابل استعلام می‌باشد.

توجه: مدارک پایان دوره ملی به عنوان مدرک تحصیلی یا دانشگاهی و امثالهم نمیباشد و تنها به عنوان گواهینامه آمکزشی و استفاده  خدمات آموزشی کوتاه مدت می‌باشد.

مدرک ملی 

نمونه گواهینامه پایان دوره موسسه

نمونه مدرک ملی موسسه هرمس

مدرک ملی جیبی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید یکی از مدارک ملی مهم و معتبری که آموزشگاه هرمس به کاربران خود اعطا می کند مدرک icdl می باشد.