تخفیف چله زمستان هرمس، برای دوره‌های آموزشی

دریافت کد تخفیف

گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی

نمونه مدارک بین المللی

در این قسمت نمونه مدرک بین المللی مشخص گردید مدارک آموزشی به عنوان مدرک تحصیلی و یا دانشگاهی و امثالهم نمی باشد ، و تنها به عنوان گواهینامه آموزش مهارتی و شرکت در دوره های آموزشی می باشد.لیست آموزش مجازی