بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود | آموزش مجازی هرمس

بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود

بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود

گاهی شده از شما توقع دانستن و یادگیری و انجام کاری را داشته باشند و شما بهانه بیاوید، اما باید بدانید این بهانه آوردن ها مانع رشد یادگیری شما خواهد شد

بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود اکثر شامل موارد زیر هستند:

  • ۱- سرم خیلی شلوغ است
  • ۲- پیر هستم
  • ۳- هنوز خیلی جوان هستم
  • ۴- از کامپیوتر چیزی نمیدانم
  • ۵- خیلی احمق هستم
  • ۶- همه چیز را میدانم
  • ۷- ترسو هستم
  • ۸- در همه‌ی زمینه ها عالی هستم
  • ۹- خیلی خجالتی هستم
بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود
بهانه هایی که مانع یاد گیری شما می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید