استعلام مدرک

استعلام مدرک

روش اول :  استعلام مدارک پایان دوره وب سایت هرمس از طریق بارکد QRCODE درج شده کنار مدرک دریافت شده قابل پیگیری می باشد

توجه فرمایید پس از اسکن بارکد باید تاییده مدرک بصورت مدرک دیجیتال را بصورت کلی از دامنه مربوط به وب سایت هرمس به ادرس hermeslearn.com به شما نشان دهد.

مانند تصویر زیر میتوانید بارکد کنار را اسکن کنید( نمونه زیر بدلیل حریم شخصی اطلاعات قابل استعلام نم یباشد)

روش دوم : درصورتی که از طریق بار کد قابل پیگیری نمی باشد از طریق لینک زیر میتوانید بر اساس کد ملی و شماره گواهینامه استعلام گواهی اموزش خود را انجام دهید.

جهت ورود به استعلام کلیک کنید

 

استعلام مدرک هرمس

اطلاعیه : تمامی استعلام های  مدارک پایان دوره مروبط به قبل از تاریخ ۱۴۰۱( پلتفرم قدیمی سایت) از طریق شماره های تماس یا کتبی قابل انجام میباشد.