ورود»
ثبت نام
دوره های آموزشی بازرگانی و بازار یابی

از لیست کشویی زیر عنوان دوره آموزش خود را انتخاب کنید

۱- اگر مهارت خاصی دارید اما مدرکی برای اثبات آن ندارید میتوانید در ادامه از جعبه انتخاب عناوین دوره ها عنوان دوره آموزشی هود را انتخاب کنید

۲- سپس مدارک مربوطه را انتخاب فرمایید و در ادامه ثبت و پرداخت کنید

۳- جهت شرکت در دوره آموزشی فوق انتخاب گواهینامه لازم می باشد ( موارد ستاره دار الزامی )

0تومان

Certificate name * 

لیست عناوین دوره های بازرگانی و بازار یابی

National certificate

گواهینامه ملی

international certificate

گواهینامه بین المللی

pic

درصورت انتخاب مدرک ملی تصویرپرسونلی خود را آپلود کنیذ