537 بازدید

مدرک TUV المان :

مدرک TUV آلمان در کشورهای مختلفی ارائه میگردد

TUV آلمان یک آکادمی آموزشی بوده و بنام دانشگاه یا کالح شناخته نمیشود.

این آکادمی هم به صورت CB استاندارد جهت اخذ ایزو توف و مدارک آموزشی فعالیت میکند.

بسیاری از سایتها با ایجاد نام برند tuv خودرا مرجع ارائه دهنده این نوع مدرک میدانند که تنها مدارک ساختگی بوده و هیچ عرضش دیگری ندارد.

جهت مشاهده و تشخیص مدارک اصلی از فیک به لینک زیر مراجعه فرمایید

تشخیص مدارک اصلی از فیک

مدارک اصلی و معتبر :

مدرک TUV آلمان

درصورت نیاز به مهاجرت وارائه مدارک معتبر بین المللی میتوانید مدرک بین المللی TUV آلمان را دریافت نماید.

گواهینانه آموزش TUV المان دارای هولوگرام بین المللی مهر برجسته و کد ریجستر و مورد تایید جهت مهاجرت بوده.

مهم: جهت اطمینان از خدمان ما لازم به ذکر می باشد تمامی مدارک ارائه شده توسط این موسسه بعد از شرکت در دوره درصورت  هرگونه مشکل بر اساس قوانین سایت قابل بازگشت و مبلغ پرداخت شده به همراه خسارت وارده به حساب شرکت کننده عودت خواهد شد.