63 بازدید

آیا مدارک آموزشی قابلیت ترجمه رسمی دارند و مورد تایید دادگستری و وزارت خارجه هستند لطفاً راهنمایی نمایید؟

درود

بله با مراجعه به یکی از دفاتر دارالترجمه شهر خود میتوانید ترجمه رسمی دریافت کنید